Thư viện ảnh

Quảng cáo

Dịch vụ: Phục hình răng

Phục hình tháo lắp

Tại Trung tâm Nha Khoa Sài Biên Hòa luôn sử dụng các vật liệu nhập từ Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu nên tính ăn nhai tốt và tính thẩm mỹ cao. Chi phí cao hay thấp là phục thuộc vào nhu cầu thẩm mỹ, tuổi thọ và tính tương hợp sinh học cao trong môi trường miệng.

Phục hình là gì ?

Nếu bị một hay nhiều răng bị vỡ lớn không thể trám, hoặc mất một hay nhiều răng… cần được Bác sĩ điều trị để phục hồi lại răng thì đó gọi là phục hình răng.

Phục hình cố định

Tại Trung tâm Nha Khoa Sài Biên Hòa luôn sử dụng các vật liệu nhập từ Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu nên tính ăn nhai tốt và tính thẩm mỹ cao. Chi phí cao hay thấp là phục thuộc vào nhu cầu thẩm mỹ, tuổi thọ và tính tương hợp sinh học cao trong môi trường miệng.